Våra tjänster

Som kund avgör du vad du vill ha hjälp med - en del kunder sköter vi helheten åt medan andra vill göra en del själva. Vår ambition är att arbeta så mycket som möjligt digitalt, vilket underlättar både för kunden och oss.

Vi erbjuder tjänster inom

Löner
Bokslut
Årsredovisning
Deklarationer
Rådgivning

Löpande arbete inom:

Bokföring
Fakturering
Betalningar
Avstämning
Rapportering